Nazovite nas +385 52 757 900

info@dadic.net

Carlotte Grisi 11, Novigrad - Cittanova

Na samo 50km od Trsta!

Stomatološki rječnik

Ako vam neki stručni stomatološki izraz nije razumljiv, potražite njegovo značenje u našem rječniku.

A

Apsces -Abscessus

Apsces je ograničeni gnojni, upalni proces u mekom ili tvrdom tkivu praćen otokom, bolovima, funkcionalnim poremećajima, ponekad povišenom temperaturom. U stomatologiji je najčešće uzrokovan infekcijom korijena zuba, upalom parodonta, upalom tkiva oko krune umnjaka… tako da imamo i različite apscese npr. abscessus periapicalis a. parodontalis, a. pericoronaris, a. perimandibularis, a. gingivalis, a. pterygomandibularis, a. submandibularis, a. submentalis, a. submucosis oris…

Abutment/nadogradnja

Struktura koja spaja implantat i krunu zuba. Na implantat se pričvršćuje vijkom, a na krunu privremenim ili trajnim cementom ili također vijkom. Materijal za nadogradnje može biti titan, čelik, cirkon ili zlato. Postoji velik broj različitih vrsta nadogradnji koji omogućavaju izradu različitih vrsta protetskih radova:

  • ravne nadogradnje ili kutne za sve vrste krunica ili mostova
  • nadogradnje na koje se montiraju retencijski elementi za proteze npr. prečke, kugle, teleskopi, equatori
  • okrugle nadogradnje ili magnetske za mobilne proteze.

Alveola

Kavitet tj. šupljina u kosti u gornjoj ili donjoj čeljusti u kojoj je smješten zub, spojen ligamentom sa kosti.

Alveolarni nastavak

Dio kosti gornje ili donje čeljusti, u kojem se nalaze alveole a u njima su smješteni zubi.

Apikalno

Apex zuba čini vrh korijena, dakle apikalni smjer je onaj u koji je usmjeren prema vrhu korijena zuba.

Atrofija

Gubitak volumena stanica i tkiva zbog nedostatne ishranjenosti, u ustima uzrokovano uglavnom gubitkom zuba, odnosno žvakanja, čime se smanjuje protok krvi što rezultira povlačenjem gingive i resorpcijom tj. smanjenjem volumena kosti.

Autologni materijal (zamjenski koštani materijal)  

Materijal iz tijela bolesnika koji u stomatologiji služi kao transplantat kosti ili mekih tkiva.

Anteriorno

Termin koji označava položaj zubi u gornjoj ili donjoj čeljusti. Anteriorni su prednji zubi (sjekutići i očnjaci) kojima odsijecamo hranu. Posteriorni su stražnji zubi (pretkutnjaci i kutnjaci) kojima se žvače i melje hrana.

B

Biokompatibilan

Biokompatibilan materijal je onaj kojeg organizam prepoznaje kao vlastito, a ne strano tijelo. Titan je materijal od kojeg se izrađuju implantati i ne uzrokuje alergijsku reakciju već trajno sraštava sa kosti i za njega kažemo da je biokompatibilan.

C

Cijeljenje

Cijeljenje u implantologiji započinje nakon pozicioniranja implantata do kompletne osteointegracije implantata u kost. Desni zacjeljuju nakon 7 – 14 dana nakon postave implantata. Kompletna osteointegracija događa se nakon 4 mjeseca.

Cijeljenje implantata može biti subgingivno ili transgingivno. Subgingivno je kada je implantat u kosti, a gingiva ga pokriva. U tom slučaju čeka se osteointegracija nakon koje se lagano otvara implantat kako bi se postavio pokrovni vijak ili gingivaformer. Mogućnost infekcije je manja jer se implantat nalazi zatvoren ispod gingive.

Kod transgingivalnog cijeljenja gingivaformer se postavlja odmah nakon postave implantata, u istom zahvatu te će tako ostati do kraja osteointegracije. U ovom slučaju higijena mora biti besprijekorna kako bi spriječili upalu. No u ovom slučaju nije potrebno otvaranje implantata.

D

Dentalna profilaksa

Pod pojmom dentalna profilaksa, podrazumijevamo skup mjera kojima ne samo da čistimo zube, otklanjamo kamenac, poliramo i pjeskarimo zube, već i preveniramo nastanak raznih patoloških stanja u usnoj šupljini.

Distalno

Odnosi se na mjesto ili smjer zuba. Distalni se zubi nalaze na kraju zubnog luka, a to su pretkutnjaci i kutnjaci.

Distrakcija (implantat)

Metoda istezanja kosti s ciljem uspostavljanja novih koštanih struktura. Distrakcijski implantat postavljamo u usta kako bi povlačili relevantne koštane dijelove. Ova se metoda rijetko koristi jer je vremenski period trajanja terapije predug.

E

Endoosealni

Unutra u kosti, u ustima je često korišten pojam pod kojim podrazumijevamo implantat koji je oseointegriran u kosti, tj u njenoj unutrašnjosti.

Epitel

Pokrovni sloj kože i sluznice. Razlikujemo orožnjeni epitel koji pokriva kožu te neorožnjena mukoza koju nalazimo u ustima.

F

Follow-up kontrola

Kontrolni pregled koji slijedi nakon određenog medicinskog zahvata. Primjer jest kontrola cijeljenja rane par dana nakon ugrađivanja implantata.

Food and Drug Administration (FDA)

Nadzorno tijelo u Americi koje kontrolira odnosno pregledava poštivanje standarda sigurnosti i kvalitete u namirnicama i lijekovima prije nego dođu na tržište. Osim aktivnih principa i komponenata, i pakiranja moraju odgovarati strogo definiranim normama kvalitete. U Sjedinjenim Državama niti jedan lijek, ni medicinski uređaj ne može biti prodan bez odobrenja FDA.

Funkcijska analiza

Analiza zagriza i međusobnog odnosa zubi tijekom funkcijskih kretnji.

G

Gingiva

Medicinski termin za desni. To je nekeratinizirana sluznica koja se nalazi oko svih zubi, a pokriva kost gornje i donje čeljusti. Razlikujemo slobodnu i pričvrsnu gingivu.

Gingivalni džep

Patološko produbljenje gingivalnog sulkusa u područje između korijena zuba i okolne gingive. U osnovi uzrokuje upalnu bolest parodonta.

H

Hidrofilan

Materijal koji apsorbira vodu nazivamo hidrofilnim. Materijali s tom karakteristikom poboljšavaju se dodatkom vode ili vodenih otopina. Npr. implantati Ankylos DENTSPLY Friadent prekriveni su hidrofilnom površinom koja poboljšava integraciju samog implantata u kost upravo zbog tog svojstva.

Hidroksiapatit

Mineral koji čini osnovu kosti i zubi. Ovaj se materijal upotrebljava za stvaranje umjetne kosti. Može se izolirati iz prirodnih izvora kao što su morske alge. Npr. ALGIPORE FRIOS je umjetna kost koja se temelji na hidroksiapatitu, a izolira se iz algi.

I

Implantat (zubni)

Titanski vijak kojim se nastoji nadomjestiti korijen zuba. Trajno se ugrađuje u područje gornje ili donje čeljusti na mjesto izvađenoga zuba. Cilindričnog je oblika, promjera od 3, 5 do 7 mm, a dužine od 8 do 17 mm. Oseointegracijom, prilikom stvaranja koštanih stanica na površini implantata, dolazi do čvrste veze između implantata i kosti. Postavljanjem implantata u situaciji kada nedostaje jedan zub nastoji se izbjeći brušenje susjednih zdravih zubi. Isto tako implantati mogu poslužiti kao nosači mosta kada imamo gubitak više zubi u nizu, no i kao retencija kod totalnih proteza.

Implantat (odgođeni)

Odgoda usađivanja implantata nakon zacjeljenja svih upalnih procesa i rane na mjestu izvađenog zuba. U pravilu implantat ugrađujemo 2 – 3 mjeseca nakon vađenja zuba.

Implantat (postekstrakcijski)

Postekstrakcijska implantacija podrazumijeva vađenje zuba i ugradnju implantata u istoj posjeti. Implantat se usađuje neposredno nakon vađenja zuba. U tom slučaju izabere se implantat većeg promjera u odnosu na izvađeni korijen. Takav se zahvat izvodi kada je koštana alveola zdrava tj. bez infekcije.

Implantologija

Grana stomatologije koja se bavi usađivanjem titanskih vijaka koji zamjenjuju korijen izgubljenog zuba. Nastoji se nadomjestiti jedan ili više zubi kako bi ponovno uspostavili funkciju žvakanja i estetiku.

Intraforaminalano

Dio kosti čeljusti, odnosno anteriorni dio mandibule, točnije prednji dio čeljusti između izlazišta iz kosti živca na foramen mentale.

K

Kirurška šablona

Predložak od akrilata izrađen po mjeri u laboratoriju na osnovu CT snimka. Služi za pronalazak najboljeg mjesta na kojem će implantat biti pozicioniran.

Koagulacija

Medicinski termin za zgrušavanje krvi i suzbijanje krvarenja.

Konična suprastruktura

Suprastruktura koničnog oblika koja se spoji na implantat. DENTSPLY Friadent ANKYLOS sustav implantata ima na raspolaganju konične suprastrukture različitih veličina i oblika za što bolju vezu između implantata i krunice.

Kompjuterizirana tomografija (CT)

Medicinski postupak koji koristi X-zrake za dobivanje trodimenzionalne snimke regije koju želimo analizirati. U implantologiji se koristi za točno određivanje koštanih struktura i rizičnih područja tijekom planiranja ugradnje implantata.

Kortikalno

Vanjski sloj kosti koji je puno tvrđi od unutarnjeg sloja, koji se zove spongoiza.

Koštana pregradnja

Promjena koštane morfologije nakon gubitka zuba.

Krunica

Nadomjestak prirodne krune zuba. Izrađuju se od metal-keramičke ili potpuno keramičke krunice koje se trajno cementiraju na izbrušenom bataljku ili suprastrukturi implantata. U potpunosti nadomješta prirodan zub, estetski i funkcijski.

L

Labijalna

Labijalna-u stomatologiji je strana zuba okrenuta prema usni.

Laser u liječenju periimplantitisa

Medicinski postupak liječenja periimplantitisa. Laser se koristi tijekom tretmana za uklanjanje bakterija s površine implantata te time smirivanja upale.

M

Mandibula-donja čeljust

Donja čeljust.

Maxila-gornja čeljust

Gornja čeljust.

Materijali za rekonstrukciju kosti, umjetna kost

Koristi se za poticanje regeneracije kosti. Mogu biti sintetskog ili organskog podrijetla.

Sintetski materijali bazirani na keramici (trikalcij-fosfat) imaju dobru otpornost i kompatibilnost.

Organski materijali mogu biti životinjskog ili biljnog podrijetla, baziraju se na hidroksiapatitu, mineralu koji nalazimo u prirodi i predstavlja odlično rješenje za regeneraciju kosti. Za regeneraciju ili rekonstrukciju kosti između ostalog se može uzeti dio kosti određenog dijela tijela i presaditi ga na drugo mjesto.

Membrana

Vrlo tanka folija malih dimenzija koja se koristi u procesu pregradnje kosti. Biokompatibilna je, te njome prekrivamo materijal umjetne kosti koji smo nanijeli u predjelu gdje trebamo novu kost. Može biti resorbirajuća ili neresorbirajuća pa se u tom slučaju mora odstraniti nakon završene pregradnje kosti.

Mezijalno

S obzirom na položaj zuba u čeljusti, mezijalni se zubi u zubnom luku nalaze bliže sredini lica.

Molari

Zubi koji se nalaze u stražnjem dijelu zubnog luka. Najveći su zubi koji služe za mljevenje i rezanje hrane.

Molarna regija

Stražnja strana u ustima gdje su pozicionirani kutnjaci.

Morfogenetski proteini kosti (BMP)

Koštani morfogenetski proteini(eng. Bone Morphogenetic Proteins) su skupina proteina faktora rasta koji između ostalog, stimuliraju i ubrzavaju rast kosti. Ovi proteini otpuštaju se od signalnih stanica poslije operacije kosti a mi ih pomoću nosača unesemo na mjesto nedostatka kosti pa uzrokuju slijed bioloških reakcija što rezultira nastankom osteoinduktivnih stanica te novom kosti.

Most

Fiksni protetski nadomjestak kojim nadomještamo zube koji nedostaju. Dok traje izrada trajnog mosta, bataljci se mogu zaštiti privremenim krunicama odnosno privremenim mostom. Kao nosače osim prirodnih zuba možemo upotrijebiti i implantate na koje se cementira most.

N

Nadogradnja

Protetski nadomjestak koji se stavlja u implantat ili zub, a služi kao nosač na koji postavljamo definitivnu krunu ili most.

O

Okluzija

U stomatologiji ovaj pojam definira dodir zubi gornje i donje čeljusti. On određuje vrstu zagriza.

 Ortopantomogram (OPG)

Radiografska slika koja prikazuje gornju i donju čeljust, zube, sinuse te temporomandibularni zglob.

Oralna higijena

Oralna higijena podrazumijeva higijenu koja se provodi četkicom za zube, zubnim koncem te interdentalnim četkicama uklanjajući ostatke plaka i hrane koji se nakupljaju nakon obroka. Interdentalna četkica(četkica kojom čistimo međuzubne prostore) se koristi kod krunica i mostova, za čišćenje interdentalnih prostora, dok zubnim koncem čistimo interdentalne prostore kod prirodnih zubi ili solo krunica. Oralna higijena se može provoditi profesionalno u stomatološkoj ordinaciji gdje dolazi do uklanjanja plaka i kamenca koje ne možemo ukloniti svakodnevnom higijenom.

Ortodoncija

Specijalistička grana stomatologije koja se bavi dijagnosticiranjem i ispravljanjem nepravilnosti položaja zubi i čeljusti.

Osteokonduktivan

Karakteristika materijala koje se koristi za pregradnju kosti. To svojstvo potiče stanice na proces regeneracije te pregradnje kosti.

Osteogenza

Medicinski termin za prirodan proces regeneracije kosti nakon ekstrakcije zuba.

Osteoindukcija

Sposobnost kosti da transplantat nove umjetne kosti zamjeni stvaranjem nove vlastite kosti.

Osteointegracija

Proces zaraštanja implantata u kost. Prilikom ugradnje implantata koštane se stanice regeneriraju stvarajući čvrstu vezu s njegovom površinom, slično kao s prirodnim korijenom. Zbog toga presudna je uloga površinske strukture samog implantata. Ankylos implantati imaju posebnu površinsku strukturu koja to omogućava.

Osteoplastika

Kirurško modeliranje ili transplantacija kosti kako bi se prekrio defekt. Mogu se koristiti prirodni ili sintetski materijali.

Osteoporoza

Bolest kod koje dolazi do smanjenja gustoće i čvrstoće kosti.

Osteotomija

Odvajanje, proširivanje ili odstranjenje kosti pomoću freza, pilica, skalpela ili ultrazvučno.

Otisak

Otisak usne šupljine uzimamo pomoću posebnih metalnih konfekcijskih ili akrilatnih individualnih žlica koje su graduirane i veličinom prilagođene usnoj šupljini. Koriste se posebni materijali za otiske koji omogućuju točnu reprodukciju izbrušenih bataljaka, implantoloških struktura te sluznica usne šupljine. Na temelju otiska izrađuje se protetski nadomjestak u laboratoriju.

P

Parodontitis

Bakterijska upala gingive koja može biti akutna ili kronična. Zahvaća postupno sve potporne strukture koje okružuju zub te s vremenom uzrokuje gubitak zubi.

Parodontoza

Neupalno povlačenje gingive koje nije istoznačnica parodontitisa.

Periimplantitis

Upala struktura koje okružuju implantat, a zahvaća gingivu i kost. Nastaje najčešće zbog loše oralne higijene, kod pušača zbog dima cigarete ili zbog preranog opterećenja implantata odnosno potpornih struktura.

Plak

Sastoji se od prirodnih komponenata koje uz mikroorganizme i ostatke hrane čine floru usne šupljine. Neke bakterije koje nalazimo u plaku mogu biti štetne posebno uz veliku količinu šećera koja pogoduje nastanku karijesa ili parodontitisa. Ako plak ne odstranimo u roku 24 sata dolazi do njegove kalcifikacije pa nastaje kamenac.

Plastika dna usne šupljine

Kirurška operacija za spuštanje dna usne šupljine, u svrhu proširivanja koštane baze na koju dolazi totalna proteza, povećavajući tako njenu stabilnost i držanje.

Vestibularna plastika

Kirurška operacija za povećanje alveolarnog grebena i podizanje vestibuluma u slučaju nedostatka kosti kako bi se mogla osigurati dovoljna stabilnost proteze.

Podizanje dna sinusa –sinus lifting

Kirurški zahvat kojim se podiže dno maksilarnog sinusa. Za sigurno i čvrsto sidrenje implantata potrebna je određena debljina kosti. Često u području molara, a ponekad i premolara gornje čeljusti nije dovoljna količina kosti za postavljanje implantata. Zbog toga se na dno sinusa ugrađuje nova kost ili materijal za obnovu kosti gdje će se čvršće sidriti implantat.

Područje implantata

Mjesto u čeljusti gdje je postavljen implantat.

Površina implantata

Vanjski sloj implantata koji je u neposrednom doticaju s tkivom ima odlučujuću ulogu za zarastanje i stabilnost implantata. Ankylos plus implantati su prekriveni posebno oksidiranom površinom. Mikrohrapava struktura potiče asimilaciju implantata.

Prednji zubi

Prednji su zubi frontalni (sjekutići i očnjaci), služe nam prvenstveno za odgrizanje hrane. Stražnji su zubi (pretkutnjaci i kutnjaci), oni koji imaju funkciju rezanja tj. žvakanja hrane.

Pretkutnjaci

pretkutnjaci su zubi koji se nalaze između očnjaka i kutnjaka, u gornjoj i donjoj čeljusti.

Proteza

Protetski nadomjestak više ili svih zubi kojemu je uporište na oralnoj sluznici. Prirodni zubi mogu se koristiti kao uporište za djelomičnu protezu. Proteza se može fiksirati i pomoću implantata a postojeći prirodni zubi mogu se koristiti i u tom slučaju. Prednost implatata je u tome što prenosi opterećenje na kost kao prirodan zub, pa ne opterećuje oralnu sluznicu.

Primarna stabilnost

Stabilnost implantata kojoj težimo odmah nakon postavljanja implantata u čeljust. Primarna stabilnost se smatra bitnim čimbenikom za optimalno zarastanje implantata. Implantološki sustav Ankylos od DENTSPLY Friadent je napravljen tako da primarno dobivena stabilnost bude osobito visoka.

R

Rekonstrukcija kosti

Medicinska metoda kojom se nastoji stvoriti nova kost. Kada nam nije dovoljna debljina kosti za sigurno sidrenje implantata možemo je nadograditi transplantatom autologne kosti ili umjetnom kosti. Ako nedostaje mala količina kosti može se nadoknaditi koštanom piljevinom tj viškom kosti koju dobijemo prilikom preparacije ležišta za implantat. Kada nam je potrebna veća količina kosti možemo uzeti koštani transplantat s bezubog grebena mandibule ili umjetnu kost te postaviti na željeno mjesto fiksirajući ga membranom.

Resekcija kosti

Modifikacija koštane morfologije nakon gubitka zubi.

S

Spongioza

Unutarnji dio kosti koji je mekan i spužvast. Obavijen je s vanjskim djelom koji je tvrd (kortikalis).

Stražnji zubi

To su kutnjaci koji koriste za žvakanje hrane.

Subkrestalno

Položaj implantata u čeljusti. Implantat je postavljen tako da nije u razini koštanog ruba preparacije već neposredno ispod alveolarnog ruba cca 1 mm dublje u kosti.

Sulkus

Medicinski termin koji označava anatomski prostor između zuba i gingive.

Suprastruktura

Sve vrste protetskih nadomjestaka koje se mogu fiksirati na implantat ili na zub. Suprastrukture mogu biti mostovi, krunice i totalne proteze.

T

Transplantat

Dio tkiva ili organa koji presađujemo ili je već presađen.

Titan

Titan je metal koji je otporan na koroziju i biokompatibilan. Ova ga svojstva čine idealnim materijalom za korištenje u medicini odnosno za izradu implantata.

Tork (torque)

Odnos potrebne snage, momenta kuta i momenta sile za ugradnju implantata u kost. Pravilan tork determinira stabilnost implantata u čeljusti.

U

Umjetna kost koraljnog podrijetla

Mineral koraljnog podrijetla (hidroksiapatit) koji se koristi za rekonstrukciju kosti.

Umjetna kost sintetskog podrijetla

Materijal umjetno stvoren, dakle nije organskog podrijetla, služi za zamjenu i potiče ponovni rast prirodne kosti.

Uspješnost ugradnje implantata

Kvota uspjeha u implantologiji je 94% nakon 10 godina od postavljanja implantata.  

Uspjeh implantata

Kriteriji po kojima se mjeri uspješnost ugradnje implantata. Osnova za mjerenje mogu biti pacijentovo zadovoljstvo, stabilnost ili učestalost infekcija. Unatoč brojnim prijedlozima, danas još uvijek vrijedi općenit sustav ocjenjivanja.

Ugradnja ili postavljanje implantata

Kirurški postupak kojim se implantat pozicionira tj. postavlja na željeno mjesto.

Unutarnji navoj

Vrsta navoja koja se nalazi u implantatu u svrhu spajanja nadogradnje i implantata.

Upala

Obrambeni odgovor organizma na iritacije izazvane bakterijama ili virusima. Znakovi upale su bol, crvenilo, natečenost, neuralgija.

V

Vođena regeneracija kosti

Ugradnja nove umjetne kosti na mjestu gdje nedostaje kosti a cilj je asimilacija transplantiranog tkiva ili umjetne kosti ispod zaštitne membrane.

Tkivno vođena regeneracija (GTR)

Kirurški postupak kojim se podržavaju i obnavljaju potporne strukture oko zuba kako ne bi atrofirale tijekom regeneracije.

Vestibularno

Ploha zuba koja je okrenuta prema obrazu ili usnama.

Vestibulum

Dio usne šupljine koji se nalazi između obraza ili usana i zubnih lukova te alveolarnih nastavaka.

Visina zagriza

Udaljenost između gornje i donje čeljusti (maksile i mandibule) kada se nalaze u okluziji tj. kada su u zagrizu.

Go To Top