Nazovite nas +385 52 757 900

info@dadic.net

Carlotte Grisi 11, Novigrad - Cittanova

Na samo 50km od Trsta!

Implantati

Implantati su titanski vijci koji se koriste kako bi zamijenili korijen zuba koji nedostaje (jedan ili više), te nam omogućuju da na njih postavljamo protetske radove.

Implantati se ugrađuju u kost i imaju iste karakteristike kao prirodni zub, pomažući tako poboljšanje funkcionalosti u ustima. Titanski vijci zamjenjuju prirodan korijen zuba, smještamo ga u čeljust te u ustima ostaju cijeli život. Implantati su cilindričnog ili koničnog oblika, dijametra od 3,5 do 7 mm, a dužine od 6 do 17 mm.

Nakon plana liječenja, započinje se prvim zahvatom (smještanje titanskog vijka u kost). Rezultat prvog zahvata vidimo tek nakon 3 do 6 mjeseci nakon što ustanovimo da li je koštano tkivo počelo srastati oko implantata, ugrađujući ga u svoju strukturu. Prva faza ugradnje implantata, nazvana osteointegracija, traje otprilike 6 mjeseci, nakon čega je moguće dovršit tretman.

Nadogradnje na implantatima služe za montažu krunice na implantate, mostova na implantatima ili mogu služit kao nositelji kompletnih gornjih i donjih proteza. Pacijent je obavezan barem dva puta dnevno voditi pravilnu oralnu higijenu te svakih 6 mjeseci obavljati redovite kontrole u stomatološkoj ordinaciji. Takav pristup zahvatu u kombinaciji sa odgovornim pristupom pacijenta, osnova su za najbolji rezultat implantološkog zahvata.

 

MATERIJALI KOJE KORISTIMO U NAŠOJ ORDINACIJI

Titan je materijal izbora za proizvodnju implantata, prvenstveno iz razloga što je vrlo kompatibilan, odnosno naš ga organizam ne prepoznaje kao strano tijelo. Jednom kad je implantat smješten u usnu šupljinu, srasta sa kosti te postaju jedno tijelo.

U našoj ordinaciji najčešće koristimo ANKYLOS implantate, proizvod poznate njemačke tvrke Dentsply Friaden.

Površina implantata je nahrapavljena, pokrivena sa titanijem oksidom, kako bi olakšala zarastanje vijka u kost. Na takav je način oporavak i fiksiranje “novog korijena” znatno sigurnije.

KADA SE SUOČITI SA UGRADNJOM IMPLANTATA:

  • Kada pacijentu nedostaje jedan ili više zubi – loš estetski dojam i narušena funkcionalnost žvakanja neki su od glavnih razloga zbog kojih se mnogo naših pacijenata odlučuje na zahvat.
  • U situacijama kad zubi nedostaju već duže vrijeme u ustima, kako bi izbjegli situaciju „spuštanja“ grizne površine zuba.
  • Implantat se koristi i kao sidrište u ustima bez zubi, te olakšava nošenje mobilnih proteza, a naravno i pacijentu daje veću sigurnost kod nošenja proteze jer spriječava njeno pomicanje.

Nedostatak jednog ili više zubi može izazvati i smetnje na čeljusnom zglobu (temporo-mandibularnom zglobu), pa je i to jedna od mogućnosti ugradnje implantata.

Go To Top